Zomerse Kronkels (5): preventie-eenheden met vervaldatum

Onder het motto #ZomerseKronkels kiezen in juli en augustus 2017 diverse vaste en gastbloggers een stukje van elkaar, en voorzien het van bijkomend, actueel commentaar.

We zijn in het jaar twee na de revolutie. Een revolutie die binnen een aantal jaren  het einde van het monopolie van de externe diensten zal beteken, daar ben ik van overtuigd. Een revolutie ook in de relatie met je externe dienst. En wat valt me op, in jaar twee? Ten eerste de ‘creatieve’ wijze waarop sommige externe diensten met de preventie-eenheden omgaan. Zo hoorde ik nog van een externe dienst die zijn salesgesprekken aanrekent. En ten tweede valt me op dat preventieadviseurs echt liggen te slapen. Ze hebben geen flauw benul van hun contract, van hun preventie-eenheden, van hun slapend kapitaal, van mogelijke projecten… Ze eisen geen service van hun externe dienst. En voor 150,- per uur mag je best veeleisend zijn. Voor een arbeidsgeneesheer is dat zelfs 180,- per uur. Als die voor dat tarief in zijn kabinet blijft zitten, haal je er niet alles uit wat er in zit. Uiteindelijk vraagt zelfs een advocaat minder per uur. Kortom: het marcheert niet. Edelhart Kempeneers, zelf arbeidsgeneesheer, zag dat reeds in deze oude blog. Waarvoor hulde.

Geselecteerde stuk: Preventie-eenheden met vervaldatum (van Edelhart Kempeneers, oorspronkelijk gepubliceerd 22 januari 2017). Veel (her)leesplezier !

devil-deal

Advertenties

Preventie-eenheden met vervaldatum

devil-deal

Ik ga uit de biecht klappen over de preventie-eenheden, meer bepaald wat je moet doen wanneer je er nog van vorig jaar over hebt. Want de duivel zit in de details. Zo ook in de interpretatie van de wetgeving.

Als kind las ik heel graag sprookjes, fabels, sagen en mythes. Nogal eens draaide de spil van het verhaal rond een letterlijke interpretatie van wat beloofd of gevraagd werd. Van de wensen die men met de magische olielamp deed, de contracten met Repelsteeltje, de afspraken met de duivel of de weddenschappen met Loki. Zo verwedde deze god van chaos en leugens er eens zijn hoofd om met twee dwergen dat zij geen drie kunstwerken konden voortbrengen. Toen zij hier toch in slaagden en hun prijs opeisten, het mes in de hand, gaf hij aan dat hij enkel zijn hoofd had verwed, niet zijn nek. Ze hebben dan maar, bij gebrek aan verbeelding, zijn mond dichtgenaaid.

Wellicht is het door mijn ervaring met zulke onbetrouwbare personages, dat ik bij de publicatie van het toen nog nieuwe KB Tarificatie van 23 mei 2014 al een aantal mogelijkheden tot “creatieve interpretatie” zag. Ik heb een aantal hiervan trouwens toegelicht op een webinar van Kluwer op 10 februari 2015.

De preventie-eenheden dus. Het KB geeft aan dat de overblijvende preventie-eenheden overdraagbaar zijn. Betekent dit dat ze automatisch worden overgedragen naar het volgende jaar, en het jaar daarop, tot in het oneindige? Nee hoor.

Om dit in meer detail te bespreken, zal ik eerst het relevante extract uit het KB van 27 maart 1998 (betreffende de externe diensten PBW) erbij nemen. Meer bepaald gaat het om een zin in artikel 13/3 paragraaf 2: “De overblijvende preventie-eenheden zijn overdraagbaar.

Okee, om het meest voor de hand liggende al even uit de weg te ruimen: wanneer je verandert van externe dienst, ben je de resterende preventie-eenheden sowieso kwijt. Ze zijn niet overdraagbaar naar een andere externe dienst. Well duh zeg je nu wellicht, is dat het grote geheim nu? Nee. Het is veel subtieler.

De preventie-eenheden zijn overdraagbaar. Concreet betekent dit dat ze overgedragen kunnen worden naar een volgend jaar, niet dat ze overgedragen moeten worden. Hoe wordt dit nu bij sommige externe diensten geïnterpreteerd? Dat, als een klant tegen het einde van het eerste trimester niet expliciet heeft gevraagd om de niet-opgebruikte preventie-eenheden van het vorige jaar over te dragen, hij ze kwijt is.

Kijk, ik snap de logica wel hoor. In de geest van de wet moet de werkgever, via zijn interne preventiedienst, zelf zijn beschikbare budget preventie-eenheden beheren. Hij moet zelf bepalen welke projecten zullen worden opgenomen in het jaaractieplan en het globaal preventieplan. Dus moet hij ook telkens in het begin van het kalenderjaar bepalen wat te doen met resterende preventie-eenheden van het voorgaande jaar. Het moet niet de verantwoordelijkheid zijn van de externe dienst om zonder meer de niet-gebruikte preventie-eenheden mee te blijven dragen, en dan bijvoorbeeld na tien jaar geconfronteerd te worden met een massief aantal alsnog te presteren uren, wanneer de klant hier dan plots en onverwachts nood aan heeft.

Maar ik hoop wel dat de diensten die dit principe toepassen van een vervaldatum, dit dan ook tijdig en helder communiceren aan hun klanten. Opdat deze dan ook in gezamenlijk overleg met hun externe dienst hun beleid voor het nieuwe jaar kunnen opmaken, en de overblijvende preventie-eenheden van het vorige jaar alsnog kunnen overdragen. De band van de werkgever met zijn externe dienst moet er een van vertrouwen zijn en kunnen steunen op een professionele expertise. Niet een waarbij hij steeds heel zorgvuldig de kleine lettertjes van het contract en de wetgeving moet nakijken…

SAP, JAP en GPP: kruip in die database

(bron: FreeImages.com/SvilenMilev)

(bron foto: FreeImages.com/SvilenMilev)

Leuk hé. Spelen met afkortingen. De ene al irritanter dan de andere. SAP zit vaak in de categorie … je-weet-wel. Maar ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft een dergelijk CRM-systeem. Vaak te groot of te log. Zelden echt op maat. Maar het is er wel.

De overheid van zijn kant… Die heeft dan weer opgelegde documentjes. Daar zijn ze verzot op. Verplichte en opgelegde documentjes. Die je moet up-to-date houden en in een DRBS (Ja, het is het blogje van de afkortingen) laten draaien tot je scheel ziet.

En dan krijg je heel rare paradoxen. De overheid wil dingen als een jaarplanning (JAP) of meerjarenplanning (GPP). Allemaal heel goed bedoeld, maar stand alone’s in een digitale wereld. Elk bedrijf heeft zijn eigen dynamische PDCA. Flow en processen geïntegreerd in één groot CRM-systeem.

Eigenlijk het Walhalla van de preventieadviseur. Eén systeem dat ze allemaal incorporeert. Eén systeem dat door iedereen gekend is. Eén systeem dat leeft, want verplichte werktool voor klein en groot. Eén systeem dat voor rapportage instaat. Wat wil een mens nu nog meer?

Een mens niet direct. Maar de overheid? Wel ja, die wil dat we aparte documentjes hebben. JAP en GPP dus om er maar twee te noemen.

Maar is dat eigenlijk wel zo? Moet dat van de overheid? Het moet ‘op schrift’. En het moet opgelegde informatie bevatten. Tot daar aan toe. Fair enough.

Nergens staat dus dat je aparte papieren welpjes (tijgers is een te groot woord) moet hebben. Nergens staat dat het niet geïntegreerd mag zijn in je CRM. Wel, doe dat dan beste preventieadviseur. Gebruik de tools die leven in je bedrijf, in casu: CRM-SAP.

Het ‘schrift’ is dan een databank. De bewijsvoering bij inspectie is de query. Life at it’s most easy.

Ruim aub al die stand alone’s op. Zeker als je wilt dat het vakgebied welzijn serieus genomen wordt. In deze wereld besta je niet als je niet in een database zit. Kruip dus in die database. Kruip in het vel van je directie door mee in tabellen en dashboards te zitten. Kruip mee in de algemene werking door mee in de verplichte velden te zitten…

Allemaal veel gezelliger dan stof te vergaren in een grijze MEWAF. Vast ook een afkorting op zichzelf…