Dura lex, sed lex

complex-xxx

Het eenheidstatuut voor beginners, studiedag op de FOD WASO. Dat van die beginners verzon ik er zelf bij. Aan de vragen te horen, waren de anderen ook behoorlijk verder gevorderd dan ikzelf, maar ik heb een excuus. Ik raak tijdens consultancy opdrachten in bedrijven vaak wel aan HR materie, maar voer zelf geen HR beleid.

In ieder geval was het een duidelijke en overzichtelijke uiteenzetting. Toch voor mensen zoals ik, die achtergrond en basis willen kennen. Voor de specialisten waren er toch nog een aantal onduidelijkheden.

Ik probeer eerst de korte samenvatting… het eenheidsstatuut voor dummies. De berekening van de opzegtermijn is gewijzigd. Deze gebeurt voor contracten die voor 31/12/2013 startten en doorlopen in het nieuwe systeem in twee delen. Er wordt zogezegd ‘virtueel’ ontslag gegeven op 31/12/2013. De opzegperiode van dit virtuele ontslag wordt berekend volgens het oude systeem en opgeteld met de opzegperiode van het ‘tweede’ deel van het contract. Deze wordt berekend op basis van de anciënniteit opgebouwd vanaf 01/01/2014 en berekend volgens de nieuwe opzegtermijnen.

Bent U nog mee?

De nieuwe opzegtermijnen worden trouwens erg overzichtelijk meegegeven in een tabel, terug te vinden op de site van de FOD. Dus voor nieuwe aanwervingen na 01/01/2014 wordt het een stuk eenvoudiger.

Echter, geen goede regels zonder uitzonderingen. En laat dit nu een regel zijn die hierin bevestigt. Afwijkingen? In geval van ontslag door bediende wordt rekening gehouden met het oude plafond uit art. 82. Verder zijn er uitzonderingen voor sectoren die reeds een KB (van voor 31/12/2013) kennen dat opzegtermijnen vastlegt afgesloten in de CAO van de betrokken Paritaire Comités. Op deze laatste uitzondering is er dan weer een uitzondering: het afwijkend regime is niet van toepassing wanneer de lagere opzegtermijn in het KB gekoppeld is aan een herstructurering, rustpensioen of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Een lijst van de PC op wie deze regel van toepassing is staat tevens op de website. Mooi, dus. Dacht ik. Maar, zo blijkt uit enkele opmerkingen uit de zaal: enkele van deze PC volgen, ondanks het eerder vernoemde KB toch gewoon de regels van het nieuwe regime via nieuwe sectorale CAO’s. (Dus de afwijking op de regel, die in sommige omstandigheden afwijkt en waarvan dan, naar vrije keuze, opnieuw afgeweken kan worden.)

Bent U nog mee?

Verder interessante materie was ondermeer de afschaffing van de carensdag. Hier is het duidelijk dat de regels nog niet helemaal geharmoniseerd zijn. Voorbeeld: vroeger viel een arbeider, die werkt van maandag tot vrijdag, ziek op zaterdag. Maandag werd dan beschouwd als carensdag, vanaf dinsdag werd het gewaarborgd loon uitbetaald. Nu is de eerste dag van het gewaarborgd loon in principe zaterdag.  En wat als dezelfde arbeider maandag ziek naar huis gaat? Hij heeft dan recht op gewaarborgd dagloon. Gaat dan dinsdag de eerste dag van het gewaarborgd loon in? Ook dat blijkt niet zo heel duidelijk. Het standpunt van de FOD is dat het gewaarborgd dagloon niet gelijk kan vallen met de start van het gewaarborgd loon. Maar helemaal duidelijk is dit, volgens mij,  niet in de regelgeving.

Bent U nog mee?

Oh ja, de periode van gewaarborgd loon blijft voorlopig 14 dagen voor arbeiders en 1 maand voor bedienden. De regels met betrekking tot gewaarborgd loon werden immers nog niet gewijzigd (dit zou wel op een ‘later’ tijdstip gebeuren). Hoezo eenheidsstatuut?

Bent U nog mee?

Eindconclusie van de dag? Zoals men vanuit de FOD zelf aangaf: ondanks de veranderingen blijven er heel wat dingen bewaard uit de oude regelgeving. Helaas ook heel wat problemen.

Dura lex, sed lex.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s